Радчиський заклад дошкільної освіти "Світлячок"
Єрківської селищної ради Черкаської області

Статут закладу

http://dytsadok.org.ua/upload/users_files/3933250195889bef16437d5e7c245eb2.PDFПОГОДЖЕНО

Начальник відділу освіти

Єрківської селищної ради

_______________І.П.Сагало

 

«___» _______________2019  р.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Єрківської селищної ради

“____” __________2019р. №___

Селищний голова

_______________Л.О.Польовий

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             СТАТУТ

                                                                       РАДЧИСЬКОГО

                                                             ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

                                                                       „СВІТЛЯЧОК"  

                                                                ЄРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

                                                                       ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

1.1 Радчиський заклад дошкільної освіти "Світлячок"Єрківської селищної ради Черкаської області ( далі дошкільний заклад ) створений шляхом реорганізації (перетворення ) Радчиського навчально- виховного комплексу " Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня " Катеринопільської районної ради Черкаської області відповідно до рішення Катеринопільської районної ради від 25.06.2013 №20-4/VI і є правонаступником його майна , всіх прав і обов*язків . Дошкільний заклад  перебуває у власності Єрківської територіальної громади сіл , селища відноситься до сфери управління відділу освіти Єрківської селищної ради . На підставі рішення Єрківської селищної ради Катеринопільського району Черкаської області від 11.12.2019 року № 57-13/VII змінено назву з Радчиський дошкільний навчальний заклад "Світлячок" Єрківської селищної ради Катеринопільського району Черкаської області на Радчиський заклад дошкільної освіти "Світлячок" Єрківської селищної ради  Черкаської області .

1.2 Повна назва:Радчиский заклад дошкільної освіти "Світлячок" Єрківської селищної ради  Черкаської області .

Скорочена назва: Радчиський ДЗО"Світлячок".

Юридична адреса та розташування закладу освіти :20511 Черкаська область Катеринопільський район с.Радчиха в.М.Середи 160.

1.3. Засновник закладу дошкільної освіти є Єрківська селищна рада Катеринопільського району Черкаської області.

Засновник здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 1. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту", „Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 № 305, іншими нормативно - правовими актами, власним статутом.
 2. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка.
 3. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
 4. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

              Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

 1. Заклад дошкільної освіти  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених законом України „Про дошкільну освіту",

-  забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

2. Комплектування груп закладу дошкільної освіти

 

2.1. Заклад розрахований на 20 місць.

2.2. Група комплектуються  різновіковими ознаками.

2.3. У закладі дошкільної освіти функціонує група загального розвитку з денним перебуванням.

2.4. Наповнюваність групи становить:

 • для дітей віком від одного до шести ( семи) років - до 7 осіб.
 • різновікові - до 7 осіб.
 • в оздоровчий період - до 7 осіб.

2.5. Засновник ( власник) може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми у закладі дошкільної освіти.

2.6. Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідно пред'явити:.

-    заяви батьків або осіб,які їх замінюють, з проханням зарахування.

-    медичної картки  про стан  здоров'я дитини;

-    довідка дільничного  лікаря про епідеміологічне  оточення;

 • свідоцтво про народження дитини.

Документи що дають  право  на звільнення від сплати за харчування, або ж зменшення її  вартості:

 • довідка з управління  соціального захисту  населення районної держадміністрації;
 • довідка про склад  сім’ї;                                                                           
 • чорнобильське посвідчення;.
 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

2.7. Відрахування дітей із  закладу дошкільної освіти  може здійснюватись:

 • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти  загального типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.8. Про відрахування дитини з закладу дошкільної освіти батьками повідомляється  письмово за 10 днів.

2.9.  Заклад дошкільної освіти здійснює соціально - педагогічний патронат дітей, які не відвідують  заклад дошкільної освіти  згідно планів роботи вихователів.

2.10. Діти, які перебувають у  закладі  дошкільної освіти під соціально-педагогічним патронатом, включаються до списового складу вихованців закладу та до статистичної звітності (форма 85-к ).

 

3. Режим роботи закладу дошкільної освіти

 

3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п'ятиденним робочим тижнем .цілорічно, протягом 9 годин у день. Вихідні дні - субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи  закладу дошкільної освіти : початок роботи о 8.00 і закінчення о 17.00 год.

 

4. Організація навчально-виховного процесу у  закладі дошкільної освіти

 

4.1.    Навчальний рік у  закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 15 червня у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

 1. Заклад дошкільної освіти  здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3 План роботи закладу дошкільної освіти  схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором  закладу дошкільної освіти  і погоджується відділом освіти Єрківської селищної ради  Катеринопільського району Черкаської області.

 План роботи на оздоровчий період погоджується з управлінням Держпродспоживслужби в Катеринопільському районі.

4.4 У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання….дітей.

 1. Навчально-виховний процес у закладі дошкільної освіти  здійснюється за  чинними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки  України для  використання в  закладах  дошкільної освіти та  схваленими на засіданні  педагогічної  ради   закладу дошкільної освіти  на початку  навчального року.
 2. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей, заклад дошкільної освіти  щорічно організовує освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, гуманітарний тощо).

             

   5. Організація харчування дітей у  закладі дошкільної          освіти

 

5.1.  Продукти харчування заклад дошкільної освіти  отримує від суб’єктів підприємницької діяльності на основі двохсторонніх угод. Постачання продуктів харчування здійснюється відповідно до санітарно-гігієнічних  норм  та правил.

 1.   У  закладі  дошкільної освіти встановлено 3-разове харчування, в літній оздоровчий період  - 4- разове.
 2.   Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на директора закладу дошкільної освіти.

 

6. Медичне обслуговування дітей у  закладі дошкільної освіти

 

6.1.    Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти  здійснюється фельдшерським пунктом некомерційного підприємства Єрківської амбулаторії загальної практики і сімейної медицини Єрківської селищної ради  смт. Єрки в. Чорновола 7 на безоплатній основі.

6.2. Медичний персонал згаданого  вище закладу здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, профілактичні щеплення, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі. Здійснює контроль за дотриманням санітарно - гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3.  Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

7.  Учасники навчально-виховного процесу

 

 7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у закладі дошкільної освіти  є: діти дошкільного віку, директор, педагогічні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні  послуги у сфері дошкільної освіти.                                          

7.2.  За успіхи у роботі  працівникам встановлюються  такі форми матеріального та морального заохочення: грамота, грошова премія.                                                                     

7.3.   Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання,розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвиткові;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.  

7.4.   Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь у поліпшенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.                                                                                      

Батьки або особи, котрі їх замінюють зобов'язані:

-  своєчасно вносити плату за харчування дитини в  закладі дошкільної освіти  у встановленому порядку;

 - своєчасно повідомляти дошкільний навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

-   стежити за станом здоров’я дитини;                                                            

-    інші права, що не суперечать законодавству України.

 1. На посаду педагогічного працівника  закладу дошкільної освіти приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.
 2.  Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7.  Педагогічні працівники  закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка є обов'язковою і здійснюється один раз на п’ять років.

 1.  Педагогічні працівники  закладу дошкільної освіти  мають право:
 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково - дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності.

7.9.  Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти  зобов'язані:

 • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі поважити гідність дитини та її батьків;
 • забезпечити емоційний комфорт, захист дитини від будь - яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

7.10 Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників закладу дошкільної освіти  регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти.

7.11. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я вихованців згідно із законодавством.

7.12. Працівники закладу дошкільної освіти  проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

 

 1. Управління закладом дошкільної освіти

 

 1. Управління закладом дошкільної освіти  здійснюється  його засновником - Єрківською селищною радою Катеринопільського району Черкаської області. Безпосереднє керівництво закладом дошкільної освіти  здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади   засновником або уповноваженим ним органом відділом освіти Єрківської селищної ради з дотриманням чинного законодавства.
 2. Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада закладу. Порядок її створення, склад та повноваження визначені Законом України „Про дошкільну освіту".
 3. На посаду директора закладу дошкільної освіти  призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня „спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш, як три роки, а також організаторські здібності, та стан здоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.
 4. Директор закладу дошкільної освіти:

-    здійснює керівництво і контроль за діяльністю  закладу дошкільної освіти;

 • діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном,  закладу дошкільної освіти  і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників  закладу дошкільної освіти;
 • затверджує штатний розпис за погодженням із засновником (власником) закладу дошкільної освіти;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників;
 • забезпечує дотримання санітарно - гігієнічних, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти визначених Законом України „Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним особливостям, здібностям і потребам;
 • керує діяльністю педагогічної ради;
 • планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників  закладу дошкільної освіти;
 • видає накази і дає розпорядження працівникам закладу дошкільної освіти;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах колективу закладу дошкільної освіти  та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.5. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти – педагогічна  рада.

До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є директор  закладу дошкільної  освіти.

Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в закладі дошкільної освіти та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб
закладу дошкільної освіти.   

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 на рік.

8.6. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори
колективу закладу дошкільної освіти  та батьків або осіб, які їх заміняють, не
рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу дошкільної освіти -5 осіб, батьків - не менше 20 осіб.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення до нього;
 • заслуховують звіт директора  закладу дошкільної освіти , голови ради закладу дошкільної освіти, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної методичної та фінансово-господарської діяльності  закладу дошкільної освіти;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.

8.7. Права батьків або осіб, які їх замінюють;

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально - технічної бази закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

     Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини до закладу дошкільної освіти у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти  про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров'я дитини;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

 

9.  Майно закладу дошкільної освіти

 

В оперативному управлінні закладу дошкільної освіти перебувають будівлі, споруди, обладнання, ігрові майданчики.

 

10.  Фінансово - господарська діяльність  закладу дошкільної освіти

10.1 Фінансово - господарська діяльність  закладу дошкільної освіти здійснюється на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

10.3. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти:

-      засновника;

-    відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

-      батьків або осіб, які їх замінюють;

-      добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.

 1. Штатний розпис закладу дошкільної освіти затверджується відділом освіти Єрківської селищної ради Катеринопільського району Черкаської області  відповідно до штатних нормативів, затверджених МОНУ за погодженням з Мінфіном.
 2. Статистична звітність 85-к про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.
 1.    Заклад дошкільної освіти  за погодженням із засновником може придбати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб і здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності і згідно із законодавством.
 2.    Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до законодавства. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією Єрківської селищної ради Катеринопільського району Черкаської області згідно чинного законодавства.
 3.     Матеріально - технічна база закладу дошкільної освіти  включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікацію, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі  закладу дошкільної освіти.

 

 

11. Контроль за діяльністю  закладу дошкільної освіти

 

11.1. Державний контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти здійснює відділ освіти Єрківської селищної ради Катеринопільського району Черкаської області.

 1. .Основною формою державного контролю за діяльністю  закладу дошкільної освіти є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 2. . Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом у закладі дошкільної освіти  встановлюється Єрківською селищною радою Катеринопільського району Черкаської області.

 

 

 

Директор закладу дошкільної освіти                                      Н.Г .Пшоняк        

 

Логін: *

Пароль: *