Радчиський заклад дошкільної освіти "Світлячок"
Єрківської селищної ради Черкаської області

Річний план РадчиськогоЗДО "Світлячок" Єрківської селищної ради Черкаської області на 2022-2023 н.р.

 1.                                       АНАЛІЗ РОБОТИ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

                                   ЗА МИНУЛИЙ 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

                                                   Інформаційні відомості.

              Радчиський заклад дошкільної освіти «Світлячок» Єрківської  селищної  ради  Черкаської області  знаходиться за адресою: 20511, с. Радчиха  

вул.  М.Середи160 Розрахований на 20 місць, працював за  програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», за Базовим компонентом дошкільної освіти  України та за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп:

 

різновікова

1

3.

Режим роботи :

 

9 годин

1

4.

Кількість вихованців

8

5.

Кількість працівників усього:

5

педагогічний персонал

2

обслуговуючий персонал

3

 

 

Освітній рівень педагогів:

 

 

                  Середня –спеціальна  зафахом - 1

 

                 Середня -спеціальна не за фахом- 1

 

 

 

                                   Фаховий рівень педагогів

                       10 розряд      -       1

 

                          14- розряд-       1

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Упродовж 2021-2022 навчального року навчально-виховний процес  закладу дошкільної освіти був спрямований на вирішення головної методичної мети: «Впровадження компетентністного  підходу  для забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості» та головних річних завдань:

 1. Формування культури поведінки під час режимних моментів.
 2. Формування здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров’я.

     3.  Використання творчих ігор для всебічного розвитку здібностей малюків.

         Дошкільний навчальний заклад працював за художньо-естетичним  напрямком.

  З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Бібліотечка вихователя дитячого садка».

   Вихователь Сорокіна Н.О.  працює за наступним напрямком, підвищуючи свій професійний рівень:«Впровадження інтерактивних методик та інноваційних технологій  в освіто-виховному процесі».   Вихователю слід посилити роботу з формування у дітей логіко-математичної компетентності.

    З метою визначення рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6(7) років, готовності її до навчання проводилося діагностування рівня знань дошкільнят (моніторинг якості дошкільної освіти) - травень 2022 р. Результати тестування показали  достатній та середній рівні підготовки дошкільнят старшого віку.

    Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме:   до сільської бібліотеки ( лютий),  до сільського будинку культури (квітень), в парк відпочинку (травень). . Організовувалися спільні свята та розваги.         

      Вихователем закладу систематично проводиться робота з батьками  щодо  необхідності  здобуття дітьми дошкільної освіти.  Проведено облік дітей від 0 до 6 років, які  проживають  у  даній місцевості і можуть відвідувати дошкільний заклад. Результати обліку звірено з даними Єрківської селищної  ради,  на  підставі  списків складено  перспективну мережу  на 2021-2022 н.р.

    Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів, попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

 

 

Напрямки роботи ЗДО "Світлячок" на 2022-2023навчальний рік.

                  

 

 

 1.Спрямувати зусилля вихователя  на підвищення рівня мовної активності дітей ,та правильності і чіткості звуковимови засобами реалізації творчих проектів педагога.
2.Подовжувати вдосконалювати діяльність педагога у здійсненні освітнього процесу на принципах партнерської взаємодії та пріоритетності розвитку особистісно-цінної сфери дитини.
3Виховання духовно багатої,різнобічно розвиненої,творчої,патріотично налаштованої особистості.
4.Спільно з батьками продовжувати конструктивну взаємодію з питань формування здорового способу життя дитини,а також сприяти усвідомленню цінності власного фізичного природного потенціалу і можливостей його реалізації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ  2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК 

        

   Колектив дошкільного навчального закладу у 2022-2023 навчальному році буде працювати над головною методичною метою: « Виховання духовно багатої, різнобічно розвиненої, творчої, патріотично налаштованої особистості ».

   В освітній діяльності заклад керуватиметься програмою виховання і навчання дітей "Дитина".  Діяльність закладу здійснюватиметься відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» та інших нормативно-правових актів.

     Основними завданнями  освітньо - виховної роботи  закладу  у 2022-2023 навчальному році є:

- організація роботи по боротьбі з COVID.

забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей  раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

- патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку; 

- трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей;

- забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.  

     Дошкільний навчальний заклад продовжуватиме працювати за художньо-естетичним пріоритетним напрямком.

 

    

                  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

 

ЗМІСТ РОБОТИ

Форма роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1.

 

Огляд періодичної преси, новинок методичної, психолого- педагогічної літератури.

 

Обговорення

 

Щомісяця

Вихователь.

 

 

2.

Проведення інструктажів із працівниками дошкільного закладу:

 -організація життя і здоров’я дітей;

 -профілактика  дитячого травматизму;

-охорона праці і виконання вимог техніки безпеки на робочому місці;

-про правила пожежної безпеки;

-профілактика отруєнь дітей ядовитими рослинами і грибами.

 

Журнал реєстрації інструктажів

  вересень-

грудень

січень-        травень

 

     Директор

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою підвищення професійної майстерності вихователя .       провести консультації:

 • вимоги до якості мовлення         

      педагога дошкільного закладу;

 • педагогічне регулювання виховної ситуації;
 • методики загартування в умовах дитсадка.

 

консульту-вання

 

 вересень

 

  грудень

 

березень

 

 

 

    Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         IV.  ВИВЧЕННЯ  СТАНУ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ДІТЕЙ

 

 

Вид

вивч.

Напрям вивчення

Термін вивчення

Форма узагальн.

Розгляд

результ.

Відпові-дальний

Відмітка про викон.

1

Комплексне вивчення  навчально – виховної роботи

     Різновікова група

 ( старший дошкільний вік

     ( 6(7) р.ж.), вихователь

    Сорокіна Н.О.

 

 

  Рівень підготовки дітей до школи.

 

 

 

Листопад

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

  

 

 

 

 Довідка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор

 

 

 

 

 

2

Тематичне вивчення

 

 1.Логіко-математична компетентність дошкільників

 6 ( 7 р.ж.).

 

2. Організація різних видів дитячої діяльності на заняттях з художньої літератури.

 

3.Створення умов для формування культури спілкування дітей під час ігрової діяльності.

 

 

4.Мовленнєвий розвиток  дошкільників 6( 7 р.ж.)

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

Травень

 

Довідка

Наказ

 

 

 

 

Довідка Наказ

 

 

 

 

Довідка Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор

 

 

 

директор

 

 

 

 

директор

 

 

 

3

Оперативний контроль

 

   

    Вибірковий:

- підготовка  колективу до нового навчального року (створення навчально- матеріальної бази);

- створення  розвивального ігрового середовища;

 

- планування тижня безпеки дитини;

 

 

- дотримання режиму дня з урахуванням вимог чинної програми;

- формування культурно-гігієнічних навичок дошкільнят;

-систематичність і рівень проведення фізкультурних свят та розваг;

-рівень проведення заходів щодо формування у дітей знань про правила дорожнього руху;

-створення умов для виконання освітнього процесу.

   Попереджувальний:

-   стан ведення ділової документації;

 - зміст  та  якість календарного планування;

-проведення профілактичних заходів;

-  готовність вихователя та інш. працівників до робочого дня;

-організація та методика

 проведення  загартовуючих

 заходів, їх раціональне   поєднання.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

упродовж року

 

жовтень 2022квітень-2023

 

 

упродовж року

 

Упродовж року

 

Щомісячно

 

 

Упродовж року

 

 

Упродовж року

 

 

Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

 

 Упродовж року

 

 

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До відома

 

 

До відома

 

 

 

 

 

 

До відома

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

індивід.

бесіда з педагог.

Інформація

 

 

 

Інформація

 

 

Інформація

 

 

Інформація

 

 

Інформація

План заходів

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

Індивід бесіда з виховат.

 

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор

 

4

Порівняльний контроль

 

 

 

- визначення рівня знань дітей за розділами програми;

 

-   організація та проведення прогулянок;

 

- визначення рівня сформованості культурно- гігієнічних навичок у дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 рази на рік

 

 

Листопад

квітень

 

грудень

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інд. бесіда  з вихов.

 

 

 

 

 

 

директор

 

 

 

 

директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      V. Організаційно- педагогічна робота

 

ЗМІСТ РОБОТИ

  Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1.

 

   Організаційно-педагогічна робота:

.   організувати співпрацю дошкільного закладу із соціокультурними об’єктами села:

 • екскурсію до сільської бібліотеки;

 

     

 

 • екскурсію до сільського будинку культури;
 •  екскурсію в парк  відпочинку;

 

 • екскурсію до Обеліску слави.

. Організувувати прогулянки, пішоходні переходи.

. Збирання природного матеріалу для роботи з дітьми по СХД.

.Провести свята та розваги.

  1.Перше вересня- всесвітній День знань:

     - спортивна розвага « Будь здоровим ти завжди!»;

     - « Світ очима дітей» - конкурс малюнку на асфальті.

   2.  « Осінній ярмарок.

 

3.  «Свято квітів»: виставка композицій, ярмарок.

 

4. Із неба в  український край іде зимовий Миколай( подарунки для дошкільнят).

 

 

6. Новорічний ранок « З Новим роком !».

 

 

7. « Подорож у країну казок ».

 

 

8.  «День здоров’я»- спортивні розваги.

 

9.  День єднання

 

 

10. Тематичні заняття до  дня народження Т.Г.Шевченка.

.11.День вишиванки

 

12. « Великдень»-  малювання писанок, виставка дитячих робіт.

 

13 Як сонечко одне на небі, так мати одна на землі»- свято до Дня матері.

 

14.Прощавай дитсадок

15 День Конституції України

17.День Державного прапора

 

18.День незалежності України

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

грудень

 

лютий

 

 

квітень

 

упродовж року

 

жовтень-листопад

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

Грудень.

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

Січень.

      Лютий

 

 

 

Березень.

 

 Квітень

     

 

Квітень

 

 

Травень

 

 

Червень

 

Серпень

 

    вихователь

 

 

 

 

 

 

 

вихователь

 

 

вихователь

 

 

 

 

вихователь

 

 

 

 

 

   вихователь

 

 

 

 

 

вихователь.

 

.

 

 

 

вихователь.

 

 

     вихователь

 

 

вихователь

 

 

вихователь

 

     вихователь

 

 

 

вихователь

 

 

вихователь

 

 

     вихователь

 

 

вихователь

 

 

     вихователь

 

 

 

 

 

.Провести спільні виставки дитячих робіт:

«Золота осінь»

«Зимонька-зима»

«Рідній матусі»

«Великдень»

      « Хай завжди буде сонце!»

 

Поведення тижня правового виховання  дітей дошкільного віку

 

 •  національно-патріотичного виховання, 
 • протидії булінгу, 
 • запобігання домашньому насильству,
 • протидії торгівлі людьми, 
 • профілактики шкідливих звичок та девіантної поведінки, 
 • сімейного виховання у нових реаліях воєнного стану,

 

Робота з батьками:

  .  Педагогічні бесіди.

2. Консультації для батьків:

- «Значення взаємодії вихователя й родини для полегшення адаптації до умов ДНЗ».

- «Весела математика вдома».

- «Як уберегтися від коронавірусу?»

- «Фізичний розвиток удома за допомогою здоров’я зберігаючих технологій».

- «Значення родинних традицій у вихованні дитини».

- «Мультики: поєднуємо приємне з корисним».

«Батькам про цінність сюжетної гри»

 

Бесіди з батьками: "Наша мова солов*їна"

 Опираючись на закон

Перехід на українську мову продовжує активно впроваджуватися на законодавчому рівні. З 16 липня 2022 року запрацює нове доповнення до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», а саме статті 27.

 

 

. Запобігання насильству в сім*ї (опираючись на закон)

    Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про охорону дитинства», наказу Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 року № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року №658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року №2229»

 

 

 

Булінг:  (опираючись на закон)

 Закон України від 18.12.2018р. №2657-VIIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу»

         

Права дитини:

 

 Стаття 28 «Про права  дитини

1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією УкраїниЗаконом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Дитина має гарантоване державою право на:

безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;

{Абзац п'ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017 }

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя;

діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.

 

Соціально- педагогічне обстеження сімей.

  .Складання соціального паспорта багатодітних, неповних, малозабезпечених, неблагополучних сімей.

    .Вивчення досвіду сімейного виховання через відвідування, бесіди, спостереження, анкетування та аналіз.

   . Батьківські збори:

 • «Особливості психоемоційного розвитку дітей відповідного року життя»;
 • вибори батьківського комітету;

      -   звіт про результати виховної та навчальної  роботи.

 

 • Консультації для батьків :

      «Знайомимося  з  програмою « Дитина»

     

             «Родина- взаємодія батьків і дітей»

     

          «Свобода і відповідальність у дітей дошкільного віку»;

    « Чи потрібна шестирічкам гра?»

   

  «Фізіологічний розвиток та  шкільна успішність». 

   

   «Як допомогти дитині зростати самостійно?»

 

  «Поради батькам першокласників».

 

 

 

 

жовтень

січень

березень

квітень

травень

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

вихователь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   виховател

 

 

 

 

 

   вихователь

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VI. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

   

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1.

 

Організувати  виставки:

 • «На допомогу вихователю»;
 • «Новинки методичної літератури»;

Поповнити матеріалами тематичні папки

 • правове виховання;
 • фізкультурно-оздоровча робота;
 • патріотичне виховання
 • соціально-моральний розвиток.

 

вересень

 

 

 

 

 

Вересень-      жовтень

 

вихователь

 

 

 

 

 

вихователь

 

 

 

2.

 

Удосконалення планування та поповнення конспектами занять за програмою  «Дитина».

 

вересень –

травень

 

вихователь

 

 

3.

 

Дібрати дидактичні ігри з логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку.

 

грудень

 

вихователь

 

 

 

4.

 

Дібрати матеріали для організації роботи з батьками.

 

лютий

вихователь

 

 

 

5.

 

Розробка методичних рекомендацій щодо організації ігрової діяльності дітей з піском і водою

 

вересень

 

вихователь

 

 

 

6.

 

Скласти та затвердити перспективні плани атестації та курсів підвищення кваліфікації.

 

 

вересень

 

вихователь

 

 

 

   7.

 

Провести конкурси:

   «Ігрове розвивальне середовище»;

   «Мої робочі знахідки»;

  

 

 

вересень

квітень

 

 

вихователь

 

 

 

8.

Оформити стенд «Здоров’я дитини- найголовніша цінність».

 

грудень

вихователь

 

 

 

9.

 

Добірка сценаріїв для проведення театралізованої діяльності, свят та дитячих розваг.

 

 

 

 

 

Протягом року

 

вихователь

 

 

 

 

              

ОСНАЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РІЗНОВІКОВОЇ ГРУПИ

 

 

 

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Поповнити матеріалом розвиваючі ігрові зони.

вересень

вихователь

 

 

2.

Провести бесіди по патріотичному вихованню

 

жовтень

вихователь

 

 

3.

Виготовити ширми для самостійної театралізованої діяльності дітей.

 

листопад

вихователь

 

 

4.

Виготовити дидактичні ігри з логіко-математичної компетентності дошкільників.

 

грудень

вихователь

 

5.

Осучаснити зони для сюжетно-рольових ігор.

 

січень

вихователь

 

6.

Поповнити групу конструктивно-будівельним матеріалом.

                                             

лютий

вихователь

 

 

7.

Поповнити куточки самостійної художньої діяльності дітей нетрадиційним обладнанням та матеріалом.

 

березень

вихователь

 

8.

Створити куточки для проведення дослідницької діяльності.

квітень-травень

вихователь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VІІ. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ВИРОБНИЧІ НАРАДИ

Дата

проведення

ПИТАННЯ  ДЛЯ  РОЗГЛЯДУ

Доповідач

Відмітка про виконання

 

І.

 

Вересень

 

Організація роботи  закладу  освіти на 2022-2023 навчальний рік.

 1. Про підсумки оздоровчого періоду.
 2. Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу.
 3. Затвердження режиму роботи дошкільного закладу .
 4. Про підсумки підготовки до нового навчального року.

 

 

 

 

 

 

вихователь

 

 

 

 

 

 

ІІ.

 

Листопад

 

 

 1. Про виконання Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах.
 2. Про підготовку до зимового періоду.

 

 

 

 

вихователь

 

 

 

ІІІ.

 

Грудень

 

 1. Запам’ятай «Кодекс честі вихователя».
 2. Про підсумки захворювання та відвідування дітей за 2022 рік.
 3. Організація профілактичної роботи з батьками щодо попередження дитячого травматизму (розробка пам’яток).

 

 

вихователь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV.

 

 

Травень

 

 

Аналіз роботи  закладу дошкільної освіти за 2022-2023 навчальний рік.

 1. Аналіз роботи колективу у

      2022- 20223навчальному році.

 1. Про підготовку до оздоровчого періоду.
 2. Попередження дитячого травматизму та дотримання безпеки життєдіяльності дітей.

 

 

 

 

 

 

 

вихователь

 

 

 

 

 

 

 

НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРОВІ

 

№ п/п

Дата проведення

Питання для розгляду

Доповідач

Відмітка про виконання

1.

Вересень

1. Аналіз створення належних умов для якісного впровадження програми

    "Дитина".

2. Аналіз організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2023 року.

3. Про підготовку до опалювального сезону та роботи в осінньо-зимовий період.

 

 

 

Вихователь

 

Опалювач

Мороз В.А..

 

 

2.

Жовтень

.

 

1.  Про дотримання працівниками закладу правил охорони праці та пожежної безпеки.

2. Про стан проведення у ЗДО профілактичних заходів.

.

 

 

директор

 

3.

Листопад

1. Про результати проведення тижня безпеки дитини.

 

2. Про стан ведення ділової документації.

 

директор

 

Вихователь

 

 

директор

 

4.

Грудень

 1. Про виконання Інструкції з організації  охорони життя і здоров’я дітей у ЗДО.

 

2 . Аналіз  харчування дітей у ЗДО.

   

   3. Про підготовку до проведення  Новорічних свят.

 

   4.Різне

 

директор

 

директор

Вихователь

 

 

 

 

 

 

5.

Березень

1. Зміст та якість календарного планування.

    2.  Про санітарний стан приміщень закладу.

 3. Рівень проведення заходів щодо формування у дітей знань про правила дорожнього руху.

    3.   Різне.

директорПшоняк Н.Г.

директор

вихователь

 

 

6.

Квітень

 

1. Аналіз  харчування дітей у ЗДО.

 

2. Систематичність і рівень проведення фізкультурних свят та розваг.

    вихователь

     СорокинаН.О.

   

    директор

   

    директор

 

 

7.

Травень

 

1. Попередження захворювання дітей на   ГКІ, COVID педікульоз, коросту та гельмінтози.

 

медпрацівник ФАПу

 

 

 

 

8.

Квітень

1. Про виконання Інструкції з організації харчування дітей в ЗДО.

2. Про підготовку до проведення випускного ранку.

3. Про організацію роботи з охорони праці у дошкільному закладі.

 

      директор

вихователь

 

директор

 

9.

Травень

1. Про організацію роботи в оздоровчий період.

2. Про дотримання працівниками закладу правил охорони праці та пожежної безпеки.

3. Про стан  батьківської плати за харчування дітей.

 

директор

директор

 

директор

 

 

 

                                              

 

 

 

 

                               ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КОЛЕКТИВУ

№ п/п

Дата проведення

Питання для розгляду

Доповідач

Відмітка про виконання

1.

Вересень

 1. Звіт про результати навчально-виховної  та господарської роботи за 2022-2023 навчальний рік.
 2. Обрання батьківського комітету ЗДО.

 

 1. Визначення напрямків соціально-економічного розвитку закладу.

 

    директор

 

    вихователь

 

директор

 

2.

Травень

 1. Звіт про роботу закладу у 2022-2023 навчальному році

директор

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

             УКРІПЛЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ  БАЗИ

 

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

  

4

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Покращити матеріально- технічну базу ЗДО, придбати:

 • іграшки, спортивний інвентар;
 • постільну білизну,
 •  

 

 

Перевірити стан ігрових майданчиків та спортивних споруд. Скласти акт обстеження.

 

Провести частковий ремонт дошкільного закладу:

 •  Заміна 5 вікон ремонт вітальні та спалені;

.

 

 

 

 

Висаджування квітів на клумбах.

 

 

 

Упродовж року

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2022

 

 

 

червень-серпень

 

 

 

Протягом року.

 

    

 

 

 

 

квітень

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       директор

 

 

 

 

 

 

      вихователь

 

 

 

працівники     закладу

 

 

       директор

 

 

 

 

 

працівники закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмове забезпечення освітнього процесу в ЗДО.

Конституція України.

Конвенція ООН про права дитини, 1991 р.

 

 

Закони України:

- Закон України «Про Освіту»;

- Закон України «Про дошкільну освіту» (із змінами);

- Закон «Про забезпечення фунціонуванняукрвїнської мова як державної"

- Закон «Про дитяче харчування»;

- Закон України «Про охорону праці»;

- Закон України «Про фізичну культуру і спорт».

- Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності »;

 

Акти Кабінету Міністрів України:

від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад";

від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі";

від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах".

 

Накази Міністерства:

від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

від 01.10.2012 № 1059  "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"

від 17.04.2006  № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

від 16.08.2004  N 658 "Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"

від 02.08.2005  N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"

від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"

від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"

від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу"

від 06.10.2010  N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"

Листи Міністерства:

- Лист від 27.07.2022р №1/8504-22  Про окремі питання діяльності закладів освіти 2022-2023 н.р.

- Лист Міністерства № 1/9-394 від 22.07.2020 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах .

- Лист МОІН України від 31.08.2020 №1/9- 492 « Про умови, правила та рекомендації щодо організації освітнього процесу на період карантину 2020»;

Лист МОН № 1/9 – 219 від 23.04.2020, №1/9 - 269 від 22.05.2020

- Лист МОН №1/9 – 750від 09.12.2019 « Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти»;

Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом";

Лист Міністерства № 1/9-839  від 16.11.13 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів";

Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо  раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах";

Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків";

Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку";

Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "

Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

 

Рекомендації МОН від 31.07.2022р щодо організації діяльності закладів освіти.

Логін: *

Пароль: *